HHK kaller inn til ekstraordinært årsmøte for året 2022.

Se innkalling her