Vi endrer årsklassene til inneværende sesong. 

Se vedlagt invitasjon og turneringsreglement. 

Invitasjon & Turneringsreglement