Årshjul april

Action
Dato
Ansvarlig
Oppmelding av lag 15. april Sportslig leder
Frist for registrering av medlemmer til NIF 30. april
Påmelding Ringerksdagen 30.april Leder
Avtale møter med trenere neste sesong
Sportslig leder / leder
Kartlegge behov for utdanning av trenere og dommere for kommende sesong
Sportslig leder / dommerkontakt
Påmelding i TurneringsAdmin (NM, Landsserie osv.)
Sportslig leder
Ringeriksmesterskapet
Alle (slutt april)
Idrettsregistrering - klubbens aktive
Styret
Bestille nye drakter/utstyr til ny sesong
Styret