Årshjul august

Action
Dato
Ansvarlig
Siste frist for skifte av klubb for kontraktsløse spillere
31. august
Sportslig leder / trener
Politiattester - oppnevne klubbansvarlig

Leder
Dommerdagbok tilgjengelig

Dommerkontakt
Terminlister mm. tilgjengelig


Behov for utdanning meldes inn til region

Sportslig leder / trener
Rekruttering av spillere

Lag / sportslig leder / styret
Drakter, dresser og annet utstyr klart for ny sesong

Styret / lag
Trenere og oppmenn registreres i SA

Sportslig leder
Informasjon til alle lag om treningstider og oppfordring foreldremøter. Lisens betaling innen 1.sept

Sportslig leder
Klubben møte internt med trenere og lagledere

Sportslig leder / dommerkontakt
Lage en møteplan for styret 1. halvår

Leder
Loppemarked årlig

Alle
Søke LAM-midler
31. august
Leder
Påmelding Temakonferanse Region Sør
31. august
Leder