Årshjul juni

Action
Dato
Ansvarlig
Frist for gebyrfri trekking av lag 1. juni Sportslig leder / trener
Betalingsfrist 1. termin serieavgift 3. juni Økonomiansvarlig
Klubbinfo fra regionen
Leder