Årshjul mai

Action
Dato
Ansvarlig
Frist påmelding av lag
1. mai
Sportslig leder
Frist påmelding av dommere
1. mai
Dommerkontakt
Søknadsfrist for barnehåndballturneringer
15. mai
Trenere / sportslig leder
Søke plass Ringeriksdagen
15. mai
Leder