Årshjul mars

Action
Dato
Ansvarlig
Påmelding beach
Sportslig leder / trener lag
Viktig info fra Regionskontoret
Styret
Oppdatering av SA for funksjoner og verv
Leder
Årsmøte HHK
Styret ++