Årshjul oktober

Action
Dato
Ansvarlig
Sportslig leder møte på tvers av alle fylker
Sportslig leder
Innbetaling aktiva avgift 1. oktober Økonomiansvarlig
Søke spillemidler NIF 1. oktober Leder