Nyttige dokumenter i HHK

Her vil det fortløpende komme nyttige dokumenter som det er mulig å laste ned.

Nye spillere til HHK


Innmelding av spillere i HHK
last ned 
Oppstart av nye spillere i HHK
last ned 
Arrangement i HHK


Plakat til arrangement
last ned
Kiosk/priser
last ned
Teknisk Ansvarlig
last ned
Arrangør ansvar
last ned
Dommerregning aktivitetsturnering
last ned
Deltagerliste aktivitetsturnering
last ned
Sportslig plan og trenere/lagledere


Sportslig plan HHK last ned
Sportslig plan mal lag last ned


Trener kontrakt mal last ned
Lagleder kontrakt mal
last ned